Metodou 3D tisku vytváříme různé prototypy, složité tvary a funkční díly. Dále jsme schopni vytvořit metodou vakuového lisování různé designové prvky, kryty, ale především kabiny na modely letadel.